De voorbeelden
Inspiratoren van Murashigeryu.

 


Meerdere belangrijke personen hebben O Sensei

(1886 – 1969 ) geïnspireerd, zowel op geestelijk

vlak als op technisch vlak, om Aikido tot stand te

laten komen.


Onder hen, en vandaar het traditionele Aikido,

hebben ook Murashigeryu geïnspireerd.


Om beter de omstandigheden te begrijpen,die

geleid hebben tot Murashigeryu, past het om

vooraf een korte voorstelling te geven van

enkelen onder hen.

Dokter Kenzo Futaki


Meer dan 10 jaar ouder dan O Sensei komt hij Aikido beoefenen om zijn

mogelijkheden te bewaren en te verbeteren. Het is het verste van zijn

gedachten om een Aikido expert te worden.


Omwille van zijn leeftijd werd hij vrijgesteld van de valoefeningen.

Kenzo Futaki was enviroloog, geschoold door zowel de oosterse als de

westerse geneeskunde.


Zijn bijdrage aan de praktijk van O Sensei steunde op het belang van de

buikademhaling en van leerstellingen die van taoïstische oorsprong waren,

zoals Torifune of Furitama.


Hij was een aanhanger van de ascese zoals de Misogi onder de waterval en

van het vasten.


Hij kon Kwatsu beoefenen in geval van ongeval.


O’ Sensei interesseerde zich voor zijn werken en alles wat het bewustzijn

kon opwekken, stimuleren of de Ki verbeteren.

O.Sensei Ueshiba   Arimoto Murashige

Georges Ohsawa


Hij is de stichter van de makrobiotiek . zijn echte naam was Yukikazu Sukurazawa.

Hij tekende zijn boeken ook met Nyoiti Sakurazawa. Hij stamde af van een arme familie

waarvan de meesten stierven aan tuberculose. Hijzelf werd genezen door de zachte heelkunst

van dr Sagen Isjizuka. Later liet hij zich ook inspireren door de ideeën van  dr  Futaki.


G Oshawa deelde dezelfde droom als O ‘ Sensei : vrede brengen door het fysieke en psychisch

welzijn te realiseren. Volgens deze zienswijze reisde hij door  de ganse wereld om bruggen te

bouwen tussen het oosten en het westen rond deze betrachting. Hij maakte hiervan ook gebruik

om te studeren aan de Sorbonne en aan het Pasteur instituut.


Afwisselend filosoof, conferancier,schrijver, professor/leraar, ontving hij de zilveren medaille

van de stad Parijs.


Hij ontmoette meerdere bekende mensen zoals dr Schweitzer, Romain Rolland, Paul Valéry of

Nehru. In Japan werd hij beschouwd als ‘meester van de meesters’, een compilatie is terug te

vinden in het boek  “ La Paix éternelle ‘ ( 1992  Jacques Mittler )

Hij werd president van de vereniging van de traditionele japanse geneeskunde. In Japan werd

een museum aan hem opgedragen. 


G Oshawa was een avant-gardist , die aan de oorsprong lag van de makrobiotiek.

Zijn vrouw Lima, die meer dan  102 jaar werd, gaf haar naam in  1957 aan een onderneming voor

biologische voeding en makrobiotiek in België.


Hij leerde ons typisch japanse voedingsmiddelen kennen die nu gemeengoed geworden zijn :

Soyu, Tamari, Shiitake, Azuki, Iziki, Kombu, Wakame, Miso, Gomacio, Seitan, Kuzu, Yamagobo,

Shiso,  (bruine rijst,die hij gebruikte om de genezing van zieken te verbeteren )


Hij was een meester in de diagnostiek en de oosterse morfopsychologie


In zijn eerste boek ‘ Le Principe Unique de la philosophie et de la Science d’ Extrême Orient ‘,

bedoeld om de oosterse zienswijze te laten begrijpen door europeanen, definieerde hij de 

principes van Yin  en van Yang (Inn en Yo), met 7 wetten en 12 theoremas.  


Als wij vandaag, in onze tijd, de wetten van de kwantumfysica  de wetenschap verklaren zoals

het ontstaan van de materie, de notie van de leegheid, etc,dan geeft  het eeuwenoude principe

van Tao of Do ons een dimensie te zien die heel dicht bij dit concept aanleunt.

Volgens G.

Oshawa kon iedereen die Do kon beheersen, volledig vrij worden en was hij in staat zijn eigen

dokter te zijn. Zijn onderwijs is typisch Zen.


Door meditatie of onderscheidingsoefeningen moesten de antwoorden instinctief tot stand

komen. Ohsawa zei van  het ‘Principe Unique’ dat het de magische bril was van de Do.

  1. G.Oshawa gaf één keer per maand lezingen bij O’ Sensei Ueshiba. Hierdoor begonnen ook heel

  2. H.wat Ushi Deshi  zich te interesseren voor zijn ideeën over het evenwicht van Inn/Yo in de

  3. I.voeding en in de toepassing van het ‘ Principe Unique ‘  in de krijgskunsten.


De makrobiotische voeding heeft een invloed op de kwaliteit van de Ki en van onze staat van

helderheid.

Zo beoefenden de adepten regelmatig de vasten in de Dojo. G. Oshawa adviseerde om de Ki  en

het zenuwstelsel te  stimuleren door zijn aanpassingsvermogen te verhogen door ijskoude

douches te nemen, wat de leerlingen deden onder de watervallen met Misogi.


Als gevolg van de ontmoeting met O’ Sensei, schreef hij het boek ‘ Le livre du Judo et de l’

Aikido ‘ Dit was geen technisch handboek maar eerder filosofisch, met daarin heel wat

anekdotes over andere leerlingen, zoals Mochizuki. Kisshomaru Ueshiba schreef het voorwoord

bij de laatste editie, herwerkt door K  Yoshimi en vertelde daar over de ontmoeting van zijn

vader Morihei met  G Oshawa.
Hij zei  : ‘enkel een meester herkent een andere meester ‘


Op vraag van G. Oshawa zond O ‘ Sensei zijn hoogst geplaatste vertegenwoordiger  van die tijd

naar Brussel,naar het Ignoramus centrum, om privé-lessen te geven over makrobiotiek.


Aritoshi Murashige, 9e dan, kwam vanuit Birma naar Brussel, met als opdracht het Aikido in

Europa te herstructureren, tot dan geleid door Tadashi Abe.

Voor G. Oshawa is Aikido een praktische en dynamische toepassing van het ‘Principe Unique’ in

woord en geest.

Lima   -    Georges Ohsawa  -  Sensei Tamura

Nao en Onisaburo Deguchi en de religie Omotokyo


O ‘ Sensei en A Murashige waren fervente aanhangers van deze onderrichtingen/lessen die een fundamenteel belang gaven aan de Kamis door een  non-duale animistische  filosofie.


De Omotokyo predikte een grote openheid van geest tov de buitenwereld en was voor die tijd erg vooruitstrevend.Het vertrouwen en het respect dat ze hadden voor de natuur maakten  van hen waarachtige ecologisten van het eerste uur. 


We moeten goed de gehechtheid van O ‘ Sensei aan de grond en zijn bewerkers begrijpen.

Om deze religie te kunnen openstellen voor de wereld, leerden haar aanhangers zelfs Esperanto.

Sokaku Takeda


Hij was de meester referent van O ‘ Sensei die van hem de Menkyo ontvangen  had (integrale overdracht van de techniek en van zijn geheimen )

Sokaku Takeda stamde af van een lijn van Samoerai waarvan de clan nooit overwonnen werd. Zijn belangrijkste kunst was de Daitoryu,een completeBudo;

Sokaku Takeda had geen gemakkelijk karakter en was niet meegaand, eerder arrogant en had uitgesproken smaken volgens Murashige. Morihei Ueshiba zat hierdoor regelmatig “ gekneld tussen  2 stoelen “ want de verstandhouding tussen Sokaku, eerwaarde  Onisaburo Degushi en Aritoshi Murashige was niet altijd even gemakkelijk.

ARITOMO MURASHIGE


Aritomo Murashige of Aritoshi werd geboren op  07.01.1895 in de prefectuur van Yamagushi.

Hij stamde af van BUSHI van de familie van Fujusada, die overwonnen werd terwijl ze hun Daimyo beschermden.

Aritomo werd geadopteerd door de familie Murashige, waarvan hij de naam mocht dragen, Zij behoorden tot een heer, die beschermd werd door de Moori clan.


De Bushi van de famile Murashige werden Rônins en werden soms ingehuurd in tijden van conflicten.

Het is dus door zijn afkomst, dat A Murashige ondergedompeld werd  in het onderricht van Budo en vanaf zijn 13de in Kendo. 

Hij wijdde zich aan Judo bij meester Kano waar  hij een expert werd,zoals een andere leerling die  12 jaar jonger was : Minoru Mochizuki.


Hij verwerft ook graden in veel andere disciplines zoals in Naginata, Iai-do Katori-shinto-ryu, Bo-jitsu, kusari, Kama,Ko-budo.Via meester Kano onmoette hij O’Sensei met wie hij zeer close werd; hij zal hem trouwens overal vergezellen, zoals in de religieuze groep Omotokyo  van eerwaarde Onisaburo Degushi en bij Sokaku Takeda.


A Murashige verkreeg zijn  6de dan op zijn 35ste en werd toegelaten tot de zeer beperkte kring van Budosenyokai als wapenexpert om de technieken van Jo, BO-jitsu en Ju-kendo te onderwijzen.


De bijdrage van Murashige aan het Aikido is niet te ontkennen ondanks zijn vroegtijdig overlijden bij een ongeluk en ondanks zijn reputatie van moordenaar/killer  in de oorlog.Murashige weigerde nooit een uitdaging als hij de kans kreeg en op  dat punt doen heel wat legendes de ronde over hem, die tijdens de oorlog ook jachtpiloot was.


Murashige had voor een O’Sensei een grenzeloos respect en vertrouwen en hij scheidde nooit van de waaier die hij ontvangen had van O’ Sensei en die onze school geërfd heeft.


Murashige werd door O’Sensei gemandateerd om in Birma( later omgedoopt tot Myanmar) Aikido te gaan onderwijzen; Hij zou daar blijven tot de vraag van Y  Sakurazawa  naar O’Sensei kwam om een ambassadeur te sturen naar België, naar het centrum Ignoramus en vandaar snel naar de Dojo van meester André Jean.


De dood van Murashige door een ongeval op 24 maart 1964 heeft ongetwijfeld de geschiedenis en de toekomst van het Aikido ondersteboven gegooid.


Vijf personen bevonden zich in de Opel Olympia Rekord die uitschoof op een ijsplek toen ze terugkeerden van een demonstratie.De afwezigheid van gordels in die tijd en een voorbank (in plaats van zetels), veranderde dit soort wagens in een rijdende doodskist .


In dit ongeval stierven Murashige en een jonge vrouw. De chauffeur, meester André Jean, in die tijd in België de hoogste gegradeerde, had zware verwondingen maar kon later terugkeren naar de tatami. De jongste zoon , Morihiko Murashige, kwam naar België voor de begrafenis en om het stoffelijk overschot te repatriëren.


De katana en wakizashi van Murashige, die geplooid werden tijdens dit ongeluk,werden door meester André Jean in de Kamiza bijgezet als een reliek.

Een andere leerling, Henri Poels, leidde de avondwake.


Minoru Mochizuki    Aritomo Murashige